Tallinna messitoetuse andmise eesmärk on toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele ja müügi edendamisele, ning arendada selle kaudu väikeettevõtlust Tallinnas.

Täpsem info ja tingimused Tallinna linna ametlikul koduleheküljel:
www.tallinn.ee/ettevotjale/Teenus-Messitoetus